Selle aasta suvel trükivalgust näinud raamat on jätk 2010. aastal valminud väljaandele „Grupinõustamine. Teooria ja praktika“. Kaante vahele on koondatud kuus näidiskava põhikooli, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilaste grupinõustamiseks.

Teemade valikul on lähtutud küsimustest, millega noored kõige sagedamini karjäärinõustaja abi vajavad. Käsitlemist leiavad järgmised teemad: õpi- ja suhtlemisoskuste arendamine, stressiga toimetulek, karjääri planeerimine, elukutsete ja töömaailma tundma õppimine.

Iga näidiskava juurde kuulub slaidiprogramm, mis aitab teemat illustreerida. Lisatud töölehtedele on koondatud praktilised ülesanded, mida õpilased saavad täita nõustamise käigus. Näidiskavad on nõustajale abiks teema käsitlemisel, slaidide esitlemisel ja praktiliste tegevuste läbiviimisel. Teoreetiline materjal ei ole mõeldud täismahus õpilastele tutvustamiseks – see on pigem taustainfo, kust nõustaja saab mõtteid teema arendamiseks ja noorte küsimustele vastamiseks.Materjali puhul on rõhk sõnal „näidis“, kuna toodud kavad on vaid üks viis nimetatud teemade käsitlemiseks. Kavasid võib ja tulebki kohandada konkreetse grupi vajadusi ja ootusi arvesse võttes.
Näidiskavad valmisid piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärinõustajate ühise töö tulemusena. Raamat on välja antud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmist „Karjääriteenuste süsteemi arendamine”.

Slaidid ja töölehed asuvad portaalis Rajaleidja aadressil rajaleidja.ee/grupinoustamine. Raamatu elektrooniline versioon on kättesaadav SA Innove kodulehel (innove.ee > Karjääriteenused > Trükised).

Loodetavasti leiab iga karjäärinõustaja näidiskavadest midagi kasulikku gruppidega töötamisel!