2010. aasta alguses sai kaante vahele metoodiline töövahend Grupinõustamine. Teooria ja praktika. See raamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.

Käsiraamat on mõeldud eelkõige piirkondlike teavitamis- ja nõustamiskeskuste spetsialistidele, kelle põhitöö on üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õppurite karjäärinõustamine. Praktika ossa on koondatud head näited, mida keskused on rakendanud, ning soovitatavad teemad grupinõustamiseks põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele. Käsiraamatu lisadest leiab lugeja seitse näidiskava, mis aitavad suunata noort oma karjääri planeerimisel. Põhikooliõpilastele mõeldud kavad on Õppimine on karjäär ning Töö ja tervis, gümnaasiumiõpilastele Mina ja maailm ning Elu kutse, kutsekoolinoortele Edu tagavad omadused, Kuidas leida unistuste töö? ning Minu reisikohver. Näidiskavad on koostatud slaidiprogrammidena, millele on lisatud nõuanded ja kommentaarid karjäärinõustajale koos noortele edastamiseks mõeldud soovitusliku infoga. Kavad valmisid teavitamis- ja nõustamiskeskuste arendustöö tulemusel.Materjali valmimisele aitasid kaasa Kaire Karon, Hedy Laidre, Heidi Antons, Heli Hillep, Terje Paes, Marju Põld, Nelly Randver ja Mare Väli. Käsiraamat on välja antud SA Innove karjääriteenuste arenduskeskuse programmist Karjääriteenuste süsteemi arendamine. Trükist jaotatakse teavitamis- ja nõustamiskeskuste nõustajatele, kelle ülesanne on katsetada valminud näidiskavasid oma teeninduspiirkonnas ja teha ettepanekuid kavade parendamiseks.

Kõigile huvilistele on raamatu elektrooniline versioon ja näidiskavade slaidiprogrammid kättesaadavad portaalis Rajaleidja www.rajaleidja.ee/grupinoustamine.


Mare Väli, SA Innove karjäärteenuste arenduskeskus, karjäärinõustamise juhtivspetsialist