Grupinõustamise käsiraamat on abiks karjäärinõustajale gruppidega töötamisel ning annab ülevaate grupinõustamise teooriast ja praktikast.

Siit leiad vastuseid küsimustele: Mis on grupinõustamine? Mis erinevus on individuaalsel ja grupinõustamisel? Mida peab arvestama grupinõustamise ette­valmistamisel? Kuidas teha grupinõustamist? Kuidas hinnata grupinõustamise kvaliteeti? Millised on grupinõustaja kompetentsid?

Praktilised näited ja soovitused on suunatud eelkõige neile, kelle põhitöö on üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppurite karjäärinõustamine. Välja on toodud soovitatavad teemad nii põhikooli, gümnaasiumi kui kutseõppeasutuste noortele. Töö tõhustamiseks nende siht­rühmadega on koostatud grupinõustamise näidiskavad, mis aitavad suunata noort oma karjääri planeerimisel. Näidiskava on esitatud slaididena, mille juures on nõuanded ja kommentaarid karjääri­nõustajale.


Grupinõustamine. Teooria ja praktika. (pdf)

Grupinõustamine. Näidiskavad 2011 (pdf)

 

Näidiskavad ja slaidid põhikoolile:

1. Õppimine on karjäär

2. Töö ja tervis

3. KES EI TÖÖTA, SEE EI SÖÖ. Ametid muutuvas maailmas. (Põhikooli lõpuklass)

4. MIDA JUKU EI ÕPI, SEDA JUHAN EI TEA. Mida on vaja teada õppimisest?

5. JULGE HUNDI RIND ON RASVANE … VÕI HAAVLEID TÄIS. Suhtlemisstiilide seos karjäärivalikutega.


 Näidiskavad ja slaidid gümnaasiumile:

1. Mina ja maailm

2. Elu kutse

3. STRESSIVABA ELU – ON SEE VÕIMALIK? Vaimne tervis on eduka elu eeldus. (sobib ka kutsekoolile)

4. RONGIGA VÕI AUTOGA? Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess. (sobib ka kutsekoolile)

5.KUIDAS HÕIKAD, NÕNDA KAJAB. Suhtlemine kui oluline oskus karjääriteel. (sobib ka kutsekoolile)

Näidiskavad ja slaidid kutsekoolile:

1. Edu tagavad omadused

2. Kuidas leida unistuste töö?

3. Minu reisikohver