Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus korraldab 30. aprillil 2010 kell 10.00 - 16.00 Valga maavalitsuse ruumides GÜMNASISTIDE INFOPÄEVA.

Infopäeva eesmärk on jagada Valgamaa gümnasistidel teavet edasisteks õpinguteks. Infopäeval esinevad erinevate valdkondade spetsialistid, kes jagavad info ja annavad väärt nõu edasiste valikute tegemisel.

Infopäev toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames.

www.tankla.net