Teatud elukutsete keerukus on peamine põhjus, miks mitte alati kõigil ei ole soovitav mõnd teatud tööd teha ja vastaval erialal õppida. Näiteks: 

  • keevitaja amet ei sobi kopsuhaigetele, allergikutele  ja silmahaigusi põdevatele inimestele;
  • kinnisvara hooldaja amet ei sobi astmahaigetele, vererõhuhaigetele ja allergikutele;
  • automaatiku amet  ei sobi epileptikutele, diabeetikutele, kõrge ja madala vererõhuga inimestele.
     


Foto: Google Images

Tervisehäireteks, mis sagedamini elukutsevaliku  võimalusi piiravad, on nägemishäired, liikumisaparaadi ja südame-vereringe kroonilised haigused. Näiteks:

  • nägemishäirete korral võib olla piiratud sekretäri, statistiku, peenmehaaniku, graafiku, täppistöölise, arvutigraafiku, kraanajuhi või tuukri elukutse;
  • sageli külmetushaiguseid põdevad inimesed peaksid vältima töid külmas välitingimustes ning muutuvas keskkonnas, samuti kiirgusfaktoreid ja toksilisi ühendeid, müra ja vibratsiooni;
  • kaasasündinud või omandatud kopsuhaigustega inimesed ei saa valida elukutset, kus on tegemist toksilste ainetega;
  • allergilise fooniga või kindlate ainete ülitundlikkusega inimesed peavad vältima tulevases ametis allergiat tekitavaid toimeaineid;
  • kroonilise keskkõrvapõletikuga inimestele ei sobi enamik ehituserialasid, kuna haigus võib ägendeda külmetuse tagajärjel.

Seega on rida ameteid, mille töötamiseks esitatakse kõrgendatud nõuded töötaja tervisele ning selleks on juba teatud erialadele õppima asumiseks nõutud tervisetõend. Näiteks Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise ja lennuliiklusteeninduse erialal või Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooli erialadel. Üsna tihti tuleb ka tööle asumisel esitada tervisetõend. Näiteks koka, pagari, lennujuhi või lasteaiakasvataja elukutse puhul.


Otsi Rajaleidja ametikirjelduste andmebaasist endale huvipakkuvad ametid ning vaata, millises töökeskkonnas nad töötavad ja kas neil on sellele ametikohale asumisel mingeid tervisenõudeid või milliseid ohutegureid võib esineda seal töötades. Mõtle, kas Sul võib tekkida sellega probleeme.

Kõhkluste korral, kas huvi pakkuv elukutse sobib Sulle seoses tervisega, tasub  kindlasti nõu pidada oma lähedastega  ja/või karjäärinõustajaga.

 

Rajaleidja 2015
Kasutatud SA Innove materjali "Tervis ja karjäär" (2008)