Euroopa haridusteabe võrgustiku Eurydice tegevuse eesmärk on koguda Euroopa Liidu liikmesriikide, EFTA/EEA maade ja kandidaatriikide võrreldavat haridusteavet ning teha see huvilistele kättesaadavaks nii publikatsioonidena kui ka interneti vahendusel.

Eurydice’i üks olulisemaid väljundeid on Eurypedia – s.o Euroopa haridussüsteemide entsüklopeedia, mida pidevalt uuendatakse ja täiendatakse. See hõlmab 38 haridussüsteemi ülevaadet ning sisaldab üle 5000 artikli – info on kättesaadav nii teemade kui ka riikide kaupa. Eraldi peatükk sisaldab ülevaadet muudatustest riikide seadusandluses, sh reformidest, mis on seotud Euroopa Liidu strateegia ET 2020 elluviimisega.

Euroopa Õppimisvõimaluste platvormi eesmärk on informeerida õpilasi rahvusvahelistest õppimisvõimalustest ning aidata ülikoolidel ennast rahvusvaheliselt tutvustada.

StudyPortals sai alguse rohkem kui kolm aastat tagasi rahvusvahelisi magistriprogramme pakkuvast portaalist MastersPortal.eu. Nüüdseks on lisandunud juurde ka järgmised portaalid: