Seekordne Karjäärituul on pühendatud eeskätt ühele teemale – õpiränne. Hoolimata uudsest nimetusest on tegemist tuntud ja just viimastel aastatel hoogustunud nähtusega – õpihimuliste inimeste liikumisega riigist riiki.

Teadmiste omandamine toimub seejuures nii otseselt õppides kui ka kaudselt – lisaks koolipingis ja praktikaettevõttes õpitule areneb noor inimene ka läbi teises keele- ja kultuuriruumis viibimise ning enese iseseisvalt proovilepanemise. Tänane avatud tööturg, olgu siis kodu- või mõnes teises riigis, vajab sellise mitmekülgse tausta ja avatud suhtumisega, paindlikke ja kohanemisvõimelisi uusi töötajaid väga.

Lisaks on Karjäärituule 6. number ka omamoodi kokkuvõtteks Karjäärinõustamise Teabekeskuse ja Leonardo da Vinci programmi eestvedamisel tänavu juunikuus Pühajärvel korraldatud samateemalisele konverentsile Liikumine Euroopas – miks ja kuidas?. Kõik konverentsi materjalid ning fotomeenutused on tänaseks üleval Teabekeskuse kodulehel www.innove.ee/teabekeskus.

Lehe viimane külg on ka mitmetes varasemates numbrites olnud Euroopas toimuvate tegemiste ja autorite päralt. Sel korral leiavad käsitlemist karjääriteenused riigi majandusarengu valguses. Artikkel on kokkuvõte ülemaailmselt tunnustatud Ühendkuningriigi professori Anthony G. Wattsi samateemalistest kirjutistest. Kel huvi, saab tema töödega tutvuda aadressil www.crac.org.uk/nicec/fellows/watts.htm

Teguderohket ja rõõmsat uut kooliaastat soovib
Karjäärinõustamise Teabekeskus