Rõõm on tõdeda, et hoiad käes juba teist numbrit 4 korda aastas ilmuvast uuest ajalehest, mille vahendusel soovime Sinuni tuua karjäärinõustamisega seonduvaid teemasid, uudiseid ja lihtsalt mõnusat lugemist.

Suvi läheneb ja koolide lõpuaktused on taas ukse ees. Suur osa noortest mõtleb tava-pärasest sagedamini – kuidas edasi? Paljud neist vajavad teadlike otsuste langetamiseks nii infot, soovitusi kui nõuandeid. Kõigile nõustajatele, õpetajatele ja teistele, kes noori selles osas toetavad, tahame soovida jõudu, jaksu ja rõõmsat meelt!

Seekordses numbris tutvustame Euroopa Liidu tööhõive- ja haridussektori koostöö-võrgustikke ENIC/NARIC ja EURES. Täiskasvanute nõustamist kajastab rahvusvahelist koolitusprojekti AGETT tutvustav artikkel. Raplamaa tööhõiveameti kutsenõustaja valgustab tööhõiveametisse pöörduvate noorte põhiprobleeme, Merike Mändla Haridus-ja Teadusministeeriumist aga kirjutab koolides käivituvate õpilaste arenguvestluste eesmärkidest.

Lehe viimasel küljel on ülevaade meie uutest trükistest. Teise numbri ilmumisele on oma väärtusliku panuse andnud meie mitmed head koostööpartnerid. Ootame jätkuvalt suure huviga ka kõigi teiste lugejate mõtteid, nõuandeid ja arvamusi.