Hoiad käes esimest numbrit edaspidi umbes 4 korda aastas ilmuma hakkavast ajalehest, kus tahame kajastada ja käsitleda erinevaid karjääri, selle planeerimise ja nõustamisega seonduvaid teemasid.

Kirjutajaid saab olema nii hariduse kui tööhõive poole pealt, räägime ootustest, plaanidest, sündmustest ja valdkonna tegemistest nii Eestis kui väljaspool. Kindlasti tahame teieni tuua hea praktika näiteid Eesti enda tegijate ringist, et teadvustada seeläbi seda suurt ja väärtuslikku tööd, mis juba tehtud ja teoksil ning anda samal ajal uusi ideid ja kontakte oma igapäevase töö mitmekesistamiseks ka kõigile teistele. Lehe tagumise külje plaanime hoida valdkonna rahvusvaheliste arengute päralt – erinevate teooriate, kontseptsioonide, käsitluste ja lähenemiste tutvustamiseks.

Lehe lugejaskonnana näeme eelkõige nõustajaid, õpetajaid ja teisi noortega kokkupuutuvaid spetsialiste, aga ka koolijuhte ning ametnikke, kes rohkem koordinaatorite ja otsustajate rollis.

Ajalehe elektroonilise versiooni leiate meie kodulehelt www.innove.ee/teabekeskus. Nii mõnedki artiklid on seal esitatud pikemas ja vastavat temaatikat põhjalikumalt käsitlevas versioonis.

Ootame tänulikult teie kõigi kaastöid ja ettepanekuid meie ühise häälekandja põnevamaks ja asjakohasemaks muutmisel!

Karjäärinõustamise Teabekeskuse toimkond