Seekordne Karjäärituul käsitleb karjääriinfo valdkonda. Infotöö on sihipärased tegevused (nt otsimine, kogumine, töötlemine, levitamine) informatsiooniga. Teema on aktuaalne, kuna esimene karjääriinfospetsialistide kutseeksam on planeeritud järgmise aasta kevadeks.

Kes soovib end aegsasti eksami lainele viia või lihtsalt harida, leiab sellest numbrist vajalikku lugemismaterjali. Eriväljaandes on nii lühemad ülevaated ja uudised kui põhjalikumad käsitlused infotöö teemal. Valdkonna kohta saab rohkem teada trükisest Karjääriinfo teejuht (2005).