Vestlus on mõistlik nii abiotsija kui nõustaja meelest.

Diskussioon keskendub abiotsija vahetutele kogemustele, mitte nõustaja ideedele.

Abiotsija ja nõustaja vahel valitseb vastastikune usaldus ja austus.

Abiotsija vajadused visualiseeritakse ja arutatakse läbi.

Suhtlus on vastastikune, koostööle suunatud, paindlik.

Austusega suhtutakse kultuuritraditsioonidesse ja kohaliku elu tundmisse.

Nõustamine on empaatiline, fokuseeritud ja peegeldav.

Nõustaja kasutab võrgustikku selguse toomiseks, planeerimiseks, otsuste langetamiseks, aktiviseerimiseks ja toetamiseks.

Olulised on niihästi huumor, mängulisus kui ka tõsidus.

Abiotsija liigub eneseaitamise suunas, mis peabki olema nõustamise tulemus.

Mare Väli
Karjäärinõustamise Teabekeskus