Teie eest 2010. a esimene Karjäärituul. Ilmselt tajute, et leht on küll harjumuspäraselt justkui seesama, aga üks oluline detail selle juures on muutunud – välimus. 2009. a lugejatelt saadud tagasisidest tulenevalt otsustasime ajalehele läbi viia uuenduskuuri. Kevadele kohaselt on leht saanud endale särtsakama välimuse!

Lehe eesmärk on aga ikka sama, kui 2004. a, kui ajalehe väljaandmist alustati – soovime kajastada ja käsitleda erinevaid karjääriteenuste valdkonnaga seonduvaid teemasid. Sellest ajalehest leiate kokkuvõtte märtsikuus toimunud karjäärikonverentsist „Väärt nõu“ ja anname ülevaate sellest, kuidas on karjääriteenuste pakkumine ning arendamine 2009. a teavitamis- ja nõustamiskeskustest läinud. Lisaks leiate veel arvukalt artikleid erinevatel teemadel.

Head lugemist!