Karjääriteenuste kvaliteet sõltub olulisel määral teenuse osutajate kompetentsusest. Karjääriteenuste arenduskeskus pakub oma sihtgrupile mitmeid koolitusi nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. Koostöös Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga korraldati alustavatele spetsialistidele täienduskoolitus Karjääriteenuste põhialused, mis jätkub karjäärikoordinaatorite, karjääriinfo spetsialistide ja karjäärinõustajate baaskoolitustega.

Erialaste oskuste arendamiseks on toimunud koolitusi nii meetodite ja infomaterjalide tutvustamiseks, mentorlusest kui õpirändest. Uusi teadmisi koguda ja kogemusi vahetada saavad spetsialistid arenduskeskuse korraldatud info- ja teabepäevadel, suvekoolis ning rahvusvahelistel õppevisiitidel.
Sellest Karjäärituulest leiate ülevaateid koolitustest, uutest metoodilistest materjalidest ning koolituse „Karjääriteenuste põhialused” lõputöödest.

Kaunist suvepuhkust! Midagi suurt ei ole kunagi saavutatud ilma entusiasmita :)