Üle terve Eestimaa tegutsevad toimekad karjääriteenuste spetsialistid ja valdkonna arendajad. Seekordsest Karjäärituulest saab lugeda tublidest inimestest Kesk-Eestis, kes panustavad piirkonna karjäärialaste tegevuste edendamisse. Kuigi seekordne Karjäärituul on poole paksem kui varasemad, ei mahu kõik head tegijad siiski ühte ajalehenumbrisse.

Lisaks Jõgeva-, Rapla-, Viljandi- ja Järvamaa uudistele on ajalehes artikkel ka Tartu Ülikooli teadur Made Torokoffilt. Ta kirjutab süsteemsest mõtlemisest ja võimalustest, kuidas loovat mõtlemist ja ideede loomise oskust kasutada nii enda ettevõtlike omaduste arendamiseks kui probleemide lahendamiseks.

Suur aitäh kõigile, kes ajalehe valmimisele kaasa aitasid heade ideede, nobeda kirjasule ja abivalmidusega!

Toredat kevade ootust!