Tõnis Lukas, Haridus- ja teadusminister 

Toimekas aasta on lõppemas. Ilmselt nõustute, et rahulolutunde kõrval on advendiaja mõtisklustele eriomane kerge kripeldus. See sunnib tänaste tegemiste juurest edasi liikuma ja annab selleks energiat. Majanduskasvu ja teiseneva tööjõuturu tingimustes muutub karjääriteema üha olulisemaks.

See kohustab arvestama iga inimese vajadustega, ühtlasi edendama koostööd valdkondade vahel. Ühiskonna arengu jaoks on tänuväärsed nii karjäärinõustajate jagatavad näpunäited kui ka teabe kasutajate kriitikameel ja iseseisev otsustusjulgus. Noored avastavad ametisse asudes, et hinnatakse motiveeritud ja kohanemisvõimelisi töötajaid, loodetavasti peavad tähtsaks ka empaatiat. Elus on tarvis anda ka ise nõu oma lähedastele, süvenedes igaühe isikupärasse. Meenuvad soojad ja sügavad sõnad, millega J. R. R. Tolkien oma poega julgustas. Ta ütles: „Sinu sees on üks hästi suur lugu”. Leidkem see üles!

Südamlikke pühi ja ilusaid hetki uuel aastal!