Astume rõõmsal ja reipal sammul vastu uuele, päevade arvult veel väga noorele 2009. aastale.

Öeldakse, et inimene on täpselt nii noor kui noorena ta ennast tunneb. Siiski, üks võimalus nooruslikkust defineerida on teha seda ea kaudu. Eesti seaduste kohaselt peetakse nooreks 7 –26aastast ja Euroopas 13 – 30aastast inimest.

Selle lehenumbri läbivaks teemaks ongi noor ning seda teemat kajastame läbi mitme aspekti. Töötame igapäevaselt noorte heaks ja noortega, seega oleks hea kuulata ka nende endi mõtteid ja seisukohti. Samuti on meie ümber aktiivseid ja ettevõtlikke noori, kes oma ideid teostavad teistele omaealistele noortele mõeldud karjäärialaste projektidega. Karjääriteenuste valdkonnaski leidub palju noori ja nooruslikke spetsialiste, kellel on mitmeid mõtteid ja kogemusi, mida teistega jagada.

Loodame, et 19. Karjäärituul aitab leida motivatsiooni ning võimalusi just alanud nooruslikuks aastaks, et seda täiel rinnal nautida!

Teguderohket uut aastat!

Karjäärinõustamise Teabekeskus