Lea Orro, SA Innove juhatuse liige

Kolme aasta eest alustasime Eestis karjääriteenuste arendamist Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.1 vahenditest. Tänaseks võib tõdeda, et suur töö on tehtud ning palju on veel teha. Käesolev Karjäärituul ongi omamoodi tagasivaade Karjääriteenuste projekti raames tehtud tööle.

Projekt on õnnestunud tänu sellele, et Karjäärinõustamise Teabekeskusel on toredad, tublid, professionaalsed ja missioonitundelised koostööpartnerid. Tähtis roll projekti tegevuste elluviimisel on olnud täita SA Innove Struktuuritoetuste üksuse koordinaatoreil, kes on seisnud hea selle eest, et kõik abikõlblikkuse reeglid oleksid täidetud.

Tahaksin siin eraldi tänada projektinaiskonna praegusi ning endisi liikmeid:


Karjääriteenuste projekti naiskond: Mare Väli, Kristi Koort, Mare Lehtsalu

Mare Lehtsalu – meie tubli projekti juht, tänu kelle tarmukusele ja sihikindlusele said ületatud nii mõnedki ületamatutena tundunud mäetipud
Kadri Eensalu – meie projekti kommunikatsiooni koordinaator, kelle innukal eestvedamisel on valminud hulk reklaammaterjale, artikleid ja tänane lehenumber
Kairi Kuusk – meie ülimalt täpne, tubli ja särasilmne raamatupidaja
Kristi Koort – meie projekti assistent-koordinaator, tänu kelle abikäele, nobedusele ja nutikusele on saanud korraldatud paljud projekti tähtsad üritused, ka lõpukonverents
Mare Väli – meie projekti koordinaator, kelle asjatundliku ja valvsa pilgu all valmisid nii karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamatud kui Rajaleidja täiskasvanu ning suunaja osa

Projektinaiskonna endised liikmed:
Kaisa Laid – projekti pikaajaline assistent-koordinaator, kes tegi tublit tööd ka spetsialistide koolituse tagasisidet analüüsides
Katrin Härer (end Mälksoo) – projekti koordinaator, kes osales projekti ettevalmistamises ja mitmetes olulistes tegevustes projekti käivitamisel
Marje Kruus – korrektne, sõbralik ja kiire raamatupidaja projekti käivitamise perioodil
Marje Reimund – projekti koordinaator, kelle eestvedamisel said teoks mitmed pilootkoolide koostöökoosolekud

Aitäh kõigile!