SA-s Innove tegutseb raamatukogu, mis on jagatud kahte osasse. Kutsehariduse seirekeskuse raamatukogust leiab teavikuid kutsehariduse, tööturu ja elukestva õppe teemadel. Karjääriteenuste arenduskeskuse raamatukogus on üle tuhande raamatu, brošüüri ja väljaande karjääriteenuste, hariduse ning psühholoogia valdkonnast.

Raamatukogusse on viimase kümne aasta jooksul koondunud nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi väljaandeid, mis tutvustavad karjääriteenuste teooriat ja praktikat ning on abiks enesetäiendamisel. Eestikeelseid teavikuid saame oma koostööpartneritelt, konverentsidelt ning tellimise teel. Tellime aktiivselt ka rahvusvahelisi väljaandeid, lisaks saadavad meile rahvusvahelisi teavikuid õpirände ja karjääriteenuste teemadel meie kolleegid Euroopast.

Karjääriteenuste areduskeskuse raamatukogus on mitmed perioodikaväljaanded: AKEN, Mihus, Tööjõuturg, Õpetajate leht, Õpitrepp, Universitas Tartuensis jne, millele on raamatukogu andmebaasis ka viide elektroonilisele allikale (selle olemasolul). Kõigil huvilistel on võimalik tutvuda ka Academia lähetustulemustega Eestist välismaale alates esimesest Academia visiidist aastal 2002.

Raamatukogu on avatud kõikidele teadmisi väärtustavatele inimestele. Pakume võimalust tutvuda teavikutega kohapeal või laenutada neid koju lugemiseks.

Raamatukogu teavikute elektronkataloog asub veebilehel – sealt saab vaadata kõiki teavikuid või teha märksõnaotsingut.

 

VÄÄRT LUGEMISTÕppetegevuse hindamine noorsootöös. T-Kit No-10

Eesti Noorsootöö Keskus, 2008

Hindamist seostatakse tihti pikkade aruannete kirjutamise, oma töö teiste jaoks õigustamise, mõõtmatu mõõtmise, ankeetide ja küsimustike täitmisega jne. Tüütu, väsitav, raske – üldse mitte põnev. Selles käsiraamatus näidatakse, et hindamine võib olla põnev, ergutav ja nauditav või vähemalt nii atraktiivne ja inspireeriv, et võiksite seda oma haridustöös kasutada. Hindamisest saab õppetegevuse hindamine.


 Loovustehnikad: 77 viisi ideede leidmiseks

Elina Tolmats
Äripäeva Kirjastuse AS, 2009

Tartu Ülikooli doktorant ja Enics Eesti ASi personalijuht on koondanud kaante vahele 77 erinevat tehnikat, mille abil stimuleerida mõtlemist ja ärgitada inimesi loovaid lahendusi pakkuma. Koolitustel, seminaridel, loengutel ja koosolekutel on autor rakendanud loovustehnikaid, mis muutsid materjali edastamise ja tegevuste kavandamise põnevaks seikluseks. See raamat sobib ettevõtjale, juhile, õpetajale, tudengile ehk kõikidele, kes soovivad läheneda probleemi lahendamisele uudsel moel hetkeks unustades piirangud ja taotledes hoopiski enamat.


 


Career Choice and Development 4th Revised edition

Duane Brown & associate
Jossey-Bass Inc.,U.S, 2002

Raamatus käsitletakse mitmeid olulisi karjääriarenduse teemasid: inimeste karjäärivalikute põhjused, huvid ja oskused, kuidas inimesed muutuvad või ei muutu, teevad oma karjäärivalikuid elu jooksul jms. Esitatud on kaasaegsed ideed ja teooriad karjääriteenuste valdkonnas. Raamat on kirjutatud ladusalt, mistõttu on sobilik lugemiseks nii karjääriteenuste valdkonna spetsialistile kui ka tudengile.


 The Skilled Helper: A Problem-Management and Opportunity-Development Approach to Helping. 9th edition

Gerard Egan
Thomson Brooks/Cole, 2010

Tegemist on rahvusvaheliselt tunnustatud raamatuga, milles on rõhuasetus lahenduskesksel nõustamisel, pakkudes probleemidega toimetulekuks mitmeid võimalusi ning tõstes inimeste pädevust ja usalduslikkust. G. Egan rõhutab koostööl põhinevat suhtlemist kliendi ja nõustaja vahel – autor juhib meisterlikult oma raamatus lugejat samm sammult läbi nõustamisprotsessi. Raamat koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest töölehtedest.