LAHTISTE USTE PÄEV
Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolis, Lossi 15 1. märtsil 2014 kell 12 - 16 kell 12 kooli tutvustus, tervituskontsert, kell 12.30 sisseastumisinfo, ettevalmistuskursused, kell 13 erialade tutvustused osakondades, kell 14 solfedžo konsultatsioonid, kell 15 eriala konsultatsioonid eelregistreerimisega kodulehel www.tmk.ee