• Vabal ajal kursustel osaledes on inimesel võimalik õppida seda, mille vastu ta huvi tunneb, ning seeläbi arendada ennast kui isiksust ja omandada eluks vajalikke teadmisi ja oskusi ning õppida ennast paremini tundma. Selliseid koolitusi nimetatakse sageli vabahariduslikeks koolitusteks.
  • Õpitakse kursuste vormis, tihti ka õpiringides. Kuigi vabaharidus on enamasti seotud inimeste harrastustega, on vabaharidusliku koolituse ja töökoolituse vahele piiri raske tõmmata. Mõningatel juhtudel on hobi kiire üle kasvama ametiks; paljudel inimestel aitavad vabahariduse raames omandatud teadmised ja oskused olla edukamad oma igapäevatöös.
  • Vabahariduslikku koolitust pakuvad vabahariduslikud koolituskeskused, rahvaülikoolid, kultuurikeskused ja paljud teised. Populaarseimad on kunsti- ja kultuurikursused, keelekursused ning majandus- ja arvutiõppe kursused. Eesti vabahariduskoolide nimekirja leiad siit.

Enamasti osaletakse vabahariduslikel koolitustel üldiste teadmiste ja silmaringi suurenemise, väljaspool tööd kasutatavate teadmiste ja oskuste saamise ning uute tuttavate leidmise soovi tõttu.

Kursuste eest tasumine

Vabaharidusliku koolituse eest tasub inimene enamasti ise. Tulumaksuseaduse alusel on inimesel õigus tulumaksuvabastusele koolituseks kulunud summa ulatuses. Mitmesuguste programmide ja projektide raames pakutakse ka tasuta või sümboolse osalustasuga kursusi.

Loe lähemalt hobide kohta: kuidas valida uut hobi, millised harrastused ei nõua alustamiseks suuri kulutusi, milliseid isiksuseomadusi arendab hobidega tegelemine jm. 


Teemakohased lingid
Rahvakultuuri valdkondades tegutsevad ühendused, MTÜ-d, seltsid jne
Eesti Vabahariduse Liidu liikmed
Tallinna Rahvaülikool - vaata ka videot, mis selles koolis teha saab!
Tartu Rahvaülikool
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
Koolitusinfo.ee
Koolitused.ee
Tark.ee

Kasutatud allikad

  • ESF programmide „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ ja „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“ tagasisideküsitlus, Haridus- ja Teadusministeerium, MTÜ Eesti Vabaharidusliit (2012)