Huvitegevus, hobid, harrastused ja enesetäiendamine hoiavad inimese vaimu värskena ja parandavad keskendumisvõimet. Ka täiskasvanud inimesel võib olla loomupäraseid andeid, mis ilmnevad just hobidega tegeldes. Sellest võib välja kasvada soov uus eriala õppida, otsida uus töökoht või alustada oma ettevõttega.

 

Ulatuse järgi saab jagada huvid laiadeks ja kitsasteks. On olemas ka püsivad ja lühiajalised huvid. Vanuse kasvades muutuvad ka huvid püsivamaks. Eakohaste huvidega tegelemine on inimesele väga kasulik, sest see võib soodustada nii eriala- kui ka teiste karjäärivalikute tegemist.

Huvid koos võimetega soodustavad oskuste väljakujunemist. Oskused kujunevad ja arenevad tegevuses. Loe hobidega tegelemise võimaluste kohta lähemalt Rajaleidjast.