Antud sõnumiga võib kokku võtta esmaspäeva, 11. septembri kui Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses toimus huvitegevuste laat. Koos olid Valga linna erinevad huvitegevuse pakkujad, et anda noortele võimalus valida kirjust valikust endale sobiv tegevus järgnevaks õppeaastaks. Kohale olid ka huvihariduse pakkujate koostööpartnerid – Valgamaa Rajaleidja keskus, Ukraina selts Kalyna, Valga Avatud Noortekeskus, Kaitseliidu Valgamaa malev.

Foto Õnne Naaris

Rajaleidja uuris noorte mõtteid teemal „Milline on tuleviku kool?“. Antud küsimusele tuli palju häid mõtteid:

Võiks olla bassein, väike veekeskus, lamamistoolid koridoris, tantsimiseks ruum

Mängida ja videomaterjale võiks olla rohkem ehk mängulisemad õppemeetodid ja praktilisemad tegevused õppetöös

Jalutada/ õppida rohkem õues ja klassis liikumiseks, kõndimiseks võimalus, sh tantsimine, muusika, jooksmine, korvpall, pallimängud jne.

Ei ole hindeid ning oleks vaikne (lärmi täna palju)

Kool kus pole kiusamist

Pole kodutöid (seda toodi mitmel korral välja)

Õpikuid ja töövihikuid ei ole, midagi muud peaks olema

Vähem õpilasi klassis

Turvaline ja modernne (füüsiline) keskkond ja mõistvamad inimesed

Liberaalne keskkond/demokraatia – õpilasel on õigus oma arvamusele, teda kuulatakse

Avatud õpperuum

Rõõmsameelsed inimesed – õpetajad ja õpilased. 

Loov keskkond nii noortele kui ka õpetajatele

Lisaks mõtetele tuleviku koolist oli osalejatel võimalik paberile joonistada oma huviala, mille juurde märkida oskused – mida juba oskab või mida saab antud tegevuse kaudu õppida. Joonistustele tulid tantsutrennid, motoring, meisterdamine, rahvatants. Joonistus valmis, oli võimalik mõelda oskustele – mida ma oskan tänu huvitegevusele.

Rajaleidjad huvitegevuse laadal

Õppenõustaja Õnne Naaris jagas messil infot lastele, vanematele ja ringijuhtidele. Valgamaa Rajaleidja keskuse nõustajad saavad abiks olla ja anda nõu, kuidas last ja noort aidata, nõustades nii last, vanemat, kui ringijuhti, et kui lapsel mingil hetkel vaibub soov huvitegevuses osaleda, kaob motivatsioon, tekivad suhtlemisraskused või selgub, et huviala ei olegi sobiv mingil põhjusel.

Päev oli meeleolukas ja noortele põnev ning palju informatsiooni pakkuv.