Käesoleva aasta 20. oktoobril toimub Narvas Ida-Viru maakonna gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilastele karjääripäev, kuhu on oodata ligi 200 osalejat. Üritus toimub eesti ja vene keeles.

Igal hommikul mõtleme me läbi oma päevaplaanid ja ülesanded, mida tuleb täita. Mida täpsemalt me teame, mida tahame, seda suurem on tõenäosus, et me saavutame endale püstitatud eesmärgid. Ka pikemas perspektiivis me peame seadma oma elus lähemad ja kaugemad eesmärgid, et läbi igapäevatööde ja tegemiste ning hobide jõuda nende täitumisteni.

Karjääripäeval on võimalus saada infot ja nõustamist õppimis- ja töövõimaluste kohta nii kodu- kui välismaal. Kogu päeva vältel on avatud erinevad töötoad, kus asjakohast informatsiooni saavad nii õpilased kui õpetajad. Ürituse eesmärgiks on jagada infot ja aidata kaasa mõelda, kuidas kõige paremini enda seatud eesmärkideni jõuda ning kuidas oma elu ja karjääri planeerida. Üheskoos püüame arutleda, kui oluline on teadvustada endale oma eesmärke ja arvestades tegelikku olukorda leida võimalused nendeni jõudmiseks.

Maakondliku karjääripäeva organiseerija on Ida-Virumaa Rajaleidja* keskus VitaTiim.

Üritus toimub Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud programmist Karjääriteenuste pakkumine. Ürituse kaasfinantseerijaks on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, mille Ida-Virumaa esindajaks on Ressursikeskus VitaTiim.

*Rajaleidja keskuste võrgustik koosneb 17 maakondlikust keskusest, mis pakuvad noortele karjäärialast nõustamist ja infot (www.rajaleidja.ee).


Lisainfo:
Ressursikeskus VitaTiim
Ida-Virumaa Rajaleidja keskus
vitatiim@gmail.com
Tel.: +372 35 68846
www.vitatiim.ee