Nõustamiskomisjoni kontaktid

Maire Merioja, nõustamiskomisjoni esimees, maire.merioja@rajaleidja.ee, 5886 0704

Airit Vaitmaa, nõustamiskomisjoni koordineerija, airit.vaitmaa@rajaleidja.ee, 5885 3707

 

Taotluse esitamine komisjonile

Info taotluse esitamise kohta leiate siit.

Taotluse vormi saab täita siin.

 

Ida-Virumaa nõustamiskomisjoni koosolekud 2017. a

Oktoobris 10.10, 24.10

Novembris 07.11, 28.11

Detsembris 05.12, 19.12

 

 

Komisjonide koosolekud toimuvad Jõhvis ja Narvas.

Täpsemat infot komisjoni koosolekute algusaja kohta saate Ida-Virumaa Rajaleidja keskusest tel. 5886 0704

 

Komisjoni ülesanded ja töökord

Komisjoni ülesannete ja töökorra kohta saate lähemalt lugeda  SA Innove veebilehelt.

 

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tähtajad:

  • erivajadustega lapse/õpilase õppe ja kasvatuse tingimuste korraldamise (sh sobitus- ja erirühma, sobiva õppekava ning eriklassi) soovitamine – kogu kalendriaasta vältel
  • koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise soovitamine – alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini

Nõustamiskomisjon teeb otsuse 30 päeva jooksul taotluse esitamisest. Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise (nt puuduvad osad dokumendid) või täiendavate uuringute vajaduse korral pikeneb otsuse tegemise aeg puuduste kõrvaldamisele või täiendavatele uuringutele kuluva aja võrra. Kui komisjoni koosolek lükatakse edasi taotleja poolt esitatud mõjuval põhjusel, pikeneb otsuse tegemise aeg vastava aja võrra, mis on vajalik uue koosoleku kokkukutsumiseks.