Narvas asuva maakondliku karjäärikeskuse unistuseks on olukord, kus välismaal õppiv või töötav noor ei oleks enam erandjuhtum. Usume, et iga inimene võiks omada õpirände kogemust. Oma unistuse kiiremaks täitumiseks lööme ka meie kaasa õpirände propageerimises, olles lisaks maakondlikule Rajaleidja keskusele ka Euroopa Noored programmi Ida-Virumaa esindus.

Alates 2007. a teeme koostööd SA Archimedes Euroopa Noored Eesti bürooga. Tol ajal oli meie peamine eesmärk noortealgatuste realiseerimise ja rahvusvahelise koostöö võimaluste tutvustamine vene keelt kõnelevatele elanikele. Võrreldes nelja aasta taguse olukorraga, on noored programmist palju teadlikumad ning vajavad pigem toetust ja julgustamist võimaluste kasutamisel.

Peamised takistused õpirändeprogrammides osalemiseks on võõrkeelte vähene oskus ning nõrgad sotsiaalsed oskused. Pikemaajaliste õpirännete puhul on sageli raske harjuda ka kodust lahkumise mõttega. Keelebarjääri ületamiseks pakume noortele language café’d, s.o võimalus praktiseerida võõrkeeli mitteformaalses keskkonnas mängude ja aruteludes osalemise abil. Takistustega toimetulekuks pakume noortele omalt poolt igakülgset tuge, kindlasti räägime neile ka teiste noorte kogemustest.


2011. aasta vabatahtlikud Armeemiast ja Hispaaniast noorte mängupäeva avamas

Kolm aastat tagasi saime akrediteerimise partnerorganisatsiooniks Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (EVT) projektide teostamisel. Oleme saatnud noori pikemaajalistesse projektidesse Saksamaale, Tšehhi Vabariiki, Itaaliasse, Portugali, Türki ja Armeeniasse. Lühiajalistesse EVT projektidesse saadame noori meie partnerorganisatsiooni Continuous Action kaudu. Seega on meil tänaseks palju positiivseid näiteid noortele jagamiseks.

Õpirände edendamisele aitavad kaasa ka Euroopa vabatahtlikud, kes tulevad Narva oma projektidega. Kõik vabatahtlikud on käinud meiega koolides ja osalenud üritustel, et oma isiklikku õpirände kogemust kohalike noortega jagada. Nooremate seas on populaarsemaks osutunud rahvusvahelised noortevahetused, mis tavaliselt kestavad 1-2 nädalat; Euroopa vabatahtlikega kohtumine annab ka neile innustust ja julgust juurde.
Tihti on just lapsevanemad need, kes avaldavad oma lastele suurt mõju karjäärivalikute tegemisel. Seetõttu vajavad ka lapsevanemad selgitust, mis programmiga ja milliste tingimustega on tegemist. Kui inimesel endal ei ole välismaal õppimise või töötamise kogemust, tekib õpirändega seoses sageli põhjendamatult palju hirme. Kõrge hind, ebaturvalisus, petmine, inimkaubandus – need on ainult osa hoiakutest ja stereotüüpidest, mis valitsevad informeerimata lapsevanemate hulgas. Mõnikord lapsevanemad kardavad ja muretsevad oma välismaale minevatest lastest isegi palju rohkem. Seega töötame me ka lapsevanematega – kohtume nendega ja arutame kõiki murekohti.

Noortele väärt nõu andmiseks kasutavad ka meie keskuse töötajad õpirände võimalusi. Seega teame oma kogemustest ning usume siiralt, et õpiränne rikastab inimest.


Natalja Mahnova, Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist