Allolev materjal on koostatud põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava eelmise versiooni järgi. Kuna karjääri planeerimise teema uute õppekavadega võrreldes oluliselt muutunud ei ole, siis leiab nendest palju kasulikku.

Kogumikku on koondatud ideed, mis hõlbustavad üldoskuste, läbiva teema Tööalane karjäär ja selle kujundamine ning õppe­ainete tervikliku käsitluse saavutamist.

Õpetajate tähelepanu suunatakse teemadele, mis on tema aines otsesemalt või kaudsemalt seotud õpilase elukutse- ja karjäärivalikutega.