Karjäärispetsialistid on koostanud valiku abimaterjale karjääriinfo loengute sisustamiseks. Aitamaks kaasa koolide ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste (e Rajaleidja keskuste) vahelisele koostööle, on karjääriinfo slaidikogumike teemajaotuse aluseks karjääriõppe peateemad.

 • Vajalikul teemal slaidikava alguses kasutage logodega varustatud avaslaidi, millele kirjutage loengu pealkiri ning enda nimi, amet ja asutus, mida esindate. Iga teema lõpus on slaid, kuhu saate kirjutada kontaktid. Sama slaidipõhja saate kasutada ka juhul, kui soovite pdf-vormist loetud taustainfost rohkemat esile tuua – sel juhul kopeerige viimane slaid ja kirjutage sinna oma tekst. 
 • Karjääriinfo loengu slaidikava koostamiseks valige eri teemadest just endale sobivad slaidid. Näiteks elukutsevaliku teemal sisuka loengu pidamiseks peaks loengukava sisaldama sobivaid slaide nii enesetundmise, karjääriplaneerimise, haridussüsteemi kui ka töömaailma teemadest. Paljude teemade kohta saate väärtuslikku lisainfot grupinõustamise näidiskavadest, mis leiate Rajaleidjast siit.
 • Ruudulisel slaidipõhjal on joonistuse taustaks temaatiline lisaelement: enesetundmine (puuleht), töömaailm (tööleping), välismaale (laevuke), elukutsevalik (taldrik tekstiga "kes ei tööta, see ei söö"), haridussüsteem (korrutustabel), infootsinguoskused (märkmepaberid), karjääriplaneerimine (tee).
 • Erinevate kujunduselementidega slaidid muudab tervikuks ruuduline taust – lõpptulemusena moodustub slaidikavast justkui karjääriloengu konspekt, mida on õpilane joonistustega täiendanud. 
   

  Temaatilised karjääriinfo slaidikogumikud:

 • Pdf-vormis on infomaterjalid, kus on viiteid allikatele, kommentaarid ning nõuanded – mida võiks õpilastele iga slaidi juures rääkida ja millistes allikatesleidub sisuka loengu pidamiseks lisalugemist.
 • Powerpoint-esitlustes on teemakohased slaidid, mida on materjalide põhjal illustreerinud Tallinna Kunstigümnaasiumi 10.-12. klassi õpilased.

1. Enesetundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel

 • ENESETUNDMINE

Taustainfo:

Slaidid:

 
 

 

2. Karjääriinfo tundmine ja selle tähtsus karjääri planeerimisel

 • TÖÖMAAILM

Taustainfo:

Slaidid:

 
 
 
 • VÄLISMAA

Taustainfo:

  

Slaidid:

 

 
   
 • ELUKUTSEVALIK

Taustainfo:

Slaidid:

   
   

 • HARIDUSSÜSTEEM

Taustainfo:

 
Slaidid:
 
 
 

3. Planeerimine ja otsustamine

 • INFOOTSINGUOSKUSED

 Taustainfo:

 
Slaidid:
 
 
 
 • KARJÄÄRIPLANEERIMINE

Taustainfo:

 
 
Slaidid:
 
 

 Taustainfo viited ja lingid 2011. a alguse seisuga, slaidid värskendatud 2013. a.

Loodetavasti tunneb igaüks teist huvi – kuidas võtavad õpilased vastu infot, mis on nende eakaaslaste poolt läbi mõeldud ja illustreeritud. Jagage lahkelt oma kogemusi, tähelepanekuid ja muljeid aadressil anneliise.verpson(ät)innove.ee

Edu infomaterjalide kasutamisel soovivad koostajad: Tallinna, Tartu, Pärnu, Jõgeva, Viljandi ja Põlva teavitamis- ja nõustamiskeskuste karjäärispetsialistid.