CIMO (Centre for International Mobility) on Soome rahvusvahelise õpirände keskus, mis tegeleb stipendiumide ja vahetusprogrammide administreerimisega. CIMOst võivad stipendiume taotleda kõikide riikide elanikud.


Kira Andresson, Sari Pohjola, Morris Malmelin ja Samuli Repo
CIMO

Infoteenuseid vahendavad CIMOs neli inimest. Nende ülesandeks on anda infot nii õpirändehuvilistele soomlastele kui ka välismaalastele, kes tahavad õppida Soomes. Nõu küsivad (tulevased) tudengid, vabatahtlikud ja teised finatseerimise, majutuse jm praktilise kohta. Infoteenuseid pakutakse e-posti teel, telefonitsi ja keskuses kohapeal suheldes. Kõige rohkem päringuid saabub e-posti teel. Klientideni jõutakse ka sihtrühmadele orienteeritud infotundide ja haridusmesside kaudu.

Infoteenistuse töötajad tegelevad veebilehtede info uuendamisega, raamatukogu komplekteerimisega, infotundide korraldamisega. Kõik CIMO infoteenuste pakkujad ei ole raamatukogundusliku või infoteaduste taustaga. Kogemused on põhiliselt omandatud töö käigus.

Õpirändevõimaluste tutvustamiseks Soome noortele on sobivaim veebileht Maailmalle.net ja välismaalastele Discover Finland. Soome noored küsivad kõige enam inglise keeles õppimise võimaluste kohta. 2005.-2006. aastal olid Soome tudengite hulgas kõrghariduse omandamiseks populaarsemad sihtriigid Ühendkuningriik, Rootsi, Eesti. Vahetusõpilased eelistasid omandada kõrgharidust Saksamaal, Hispaanias, Rootsis.

Klienditeenindajad peavad oma töö plussiks seda, et pidevalt on vaja midagi uut õppida, kuid samas võib selline olukord ka stressi tekitada. Rutiini tekitab küsimuste kordumine. Kuna kliendid on erinevad, tuleb küsimusi vaadata kliendikeskselt.

Kasulikud veebilehed

www.cimo.fi - info Soomes õppimise, elamise, stipendiumite, soomlaste õpirände statistika, kasulike allikate jm kohta.
finland.cimo.fi – Discover Finland sisaldab Soomes pakutavate ingliskeelsete õpingute andmebaasi, infot stipendiumite, praktikavõimaluste jm kohta.
www.opintoluotsi.fi/ – ülevaade haridussüsteemist ja ingliskeelsetest kursustest Soomes.
www.koulutusnetti.fi/ – lehekülg sisaldab andmebaasi õppimisvõimaluste kohta Soomes.