Mida selgemini näha, teada ja tunnetada inimelu ja selle etappide seaduspärasusi, seda lihtsam on elada oma elu rõõmsalt ja rahuldustpakkuvalt, õnnelikumalt. Meil on võimalik oma elu ise kujundada.

Yale’i ülikooli psühholoogiaprofessor Daniel Levinson ja tema kolleegid uurisid keskikka ülemineku vanuses (35–45-aastasi) mehi. Uuringut läbi viies said nad aru, et mis tahes perioodi inimese arengus ei ole võimalik mõista tervikut hoomamata.

Inimene läbib elus viis põhietappi:

täiseaeelik (0–22),
varane täisiga (17–45),
keskiga (40–65),
hiline täisiga (60–85) ja
väga hiline täisiga (80 ja edasi).

Eavahemikud kattuvad osaliselt, sest etappide endiga võrdselt tähtsad on üleminekuperioodid. Ühest etapist teise minek on arengusamm, mis nõuab aega, et teha lõpparve ühe eluetapiga ning seada ennast valmis teiseks. Levinson keskendubki just peamiselt neile üleminekutele. Ta nimetab ka seda perioodi elus, mida enamik armutult keskeakriisiks tembeldab, sõbralikult hoopis üleminekuajaks keskikka.

Nende etappide sisu ja väljakutsete kohta saad lähemalt lugeda järgnevast artiklist.

Tasakaalu võti

Püüa kirjeldada enda läbitud eluetappe: mis oli oluline, lahe; mis oli põhiküsimus või põhiline suund. Oleks hea, kui saad seda harjutust teha koos pereliikme või sõbraga, siis saate võrrelda, mis oli kummalegi eri etappidel oluline, ja mõistate paremini vanusega seotud erisusi (nt põlvkondadevahelised suhtlemisraskused, väärtushinnangute muutumine jm).

Kasutatud allikad:
Peep Vainu artikkel Minu unikaalne elu: kui mees hakkab jõudma keskikka
Foto: Bratan | Dreamstime Stock Photos