Innovatsiooniaasta on uute ideede, loova mõtlemise ja teisiti tegutsemise aasta. Kui vanamoodi tegemisest arenguks ei piisa, tuleb teha uutmoodi – targalt ja innovaatiliselt.

Tark tegu toob tulu! Nõnda on kirjas innovatsiooniaasta veebiportaalis www.in.ee, kust leiab huvitavaid mõtteid ja häid näiteid innovatsiooni selgitamiseks lihtsas ja praktilises võtmes. Samal ajal on käimas ka Euroopa loovuse ja innovatsiooni aasta, mille moto on „Kujutle. Loo. Uuenda”. SA Innove osaleb innovatsiooniaasta projektis partnerina.