Rajaleidja meeskond sai taaskord kutse Valga Avatud Noortekeskuselt - osaleda sõbrapäeval läbiviidaval noorte linnaorienteerumise matkal "Sõprade Sõbrad". Sündmuse peamine eesmärk on maakonna noortele tutvustada noortega tegelevaid organisatsioone. Koostöömängu korraldamisesse on kaasatud lisaks Rajaleidja keskusele veel Kaitseliidu Valgamaa Malev, Valga Muuseum, Valga Keskraamatukogu, SA Valgamaa Arenguagentuur, Punane Rist Valgamaa Selts, Valga Muusikakool, Valga Päästeamet, Valga Sport, Lõuna Prefektuuri Valga Politseijaoskond, Valga Haigla Noortekabinet ja Valga Kultuuri-ja Huvialakeskus.

Rometi Kapsapirukad

Võistlusmatk toimub kolmele vanuserühmale ja kontrollaeg erinevate organisatsioonide läbimiseks on kolm tundi. Osaleda said noored alates esimesest klassist kuni vanuseni 26 aastat ja meeskonnas pidi liikmeid olema neli.

Linnaorienteerumises läbisid Rajaleidja keskuse kontrollpunkti nooremast võistlusklassist (1.-5. klass) kolm võistkonda: Marhhela, Hundikutsikad ja Valga Noored. Noortel võistlejatel tuli keskuses lahendada sõnaseletuse mäng ehk niinimetatud ALIAS. Kolme minuti jooksul oli vaja ühel meeskonna liikmel, teistele lahti seletada võimalikult palju erinevaid tegu - , nimi - ja omadussõnu. Parimat omavahelist koostööd tegi võistkond Marhhela.

Sõprade sõbrad

Keskmise ning vanema vanuserühma meeskonnad võtsid mõõtu oma teadmistes Rajaleidja karjäärispetsialistide käe all. Meeskonnal tuli lahendada niinimetatud Doomino mäng, kus oli vaja kokku panna tuntud inimese nimi ning tema amet. Lisapunkti saamiseks oli võimalik lahendada lisaülesanne - leida nime juurde nägu ehk foto inimesest. Viimane ülesandeosa oligi noortele meelepäraseim ja õnnestus väga hästi. Noored tundsid paremini maakonna kuulsusi, kuid kokkuvõttes saadi ülesandega hästi hakkama. Parimat meeskonnatööoskust näitasid noored Tõrvast – Rometi Kapsapirukad.

Õhtu lõppedes leidsid mõlemad osapooled, keskuse spetsialistid ja noored võistlejad, et oli vahva mänguline õhtupoolik, mis inspireeris kõiki osalejaid. Lisaks mängulisusele ja sõbralikule meeleolule oli noortele oluline ka edetabel ja võidud. Peale võistlust koguneti noortekeskusesse kus jagati välja auhinnad tulemuste alusel. Auhinnad aitavad kokku panna kõik osapooled oma meenetega.

Võitjaks saavad pidada ennast ka Rajaleidja spetsialistid, sest nende töövahendite loetellu lisandus üks põnev vahend, mäng. Lisaks oli keskuse inimestel hea meel tõdeda, et noored oskasid nimetada Rajaleidja keskuses pakutavaid teenuseid. Ootame juba põnevusega uusi kohtumisi.