Risk tuleb mängu siis, kui Sa ei tea, mida teed.
Warren Buffet, üks maailma rikkamaid inimesi ja edukas investor

Investeerimise eesmärk on raha kasvatamine, pannes oma raha enda eest tööle. See tähendab, et investeerid oma raha (mis koguneb tavaliselt säästmisega) erinevatesse varadesse, näiteks aktsiatesse, kinnisvarasse, investeerimisfondidesse ning tahad selle tegevusega oma vara väärtust kasvatada.

Üldiselt mõeldakse investeerimise all rahapaigutamist pikemaks ajaks – mitte päevadeks või nädalateks, vaid aastateks. Investeerimise eesmärk on igaühe jaoks erinev: üks kogub raha konkreetsete asjade ostmiseks (näiteks laenuga kodu ostmisel esmaseks sissemakseks, ülikooli õppemaksuks, reisimiseks), teise eesmärk on majanduslik turvatunne ja vabadus, kolmas tahab lisaks palgatööle täiendavat tulu teenida jne.

Investeerimisel ei ole tulu teenimine garanteeritud!

Mis on säästmise ja investeerimise erinevus?

Selleks, et oleks raha, mida investeerida, peab kõigepealt säästma ehk regulaarselt raha koguma. Investeerimine erineb säästmisest, sest kui säästmine on passiivne raha kogumine, siis investeerimine keskendub raha teenimisele ehk tootlusele. Investeerimine tähendab ka suuremate riskide võtmist võrreldes säästmisega, sest rusikareegel ütleb, et mida kõrgem risk, seda suurem tulu. Samas on siin oht sattuda petturite ohvriks, kes inimeste ahnust ära kasutades võivad lubada suurt riski minimaalse tuluga – kuid see ei ole võimalik. Loe petuskeemidest lähemalt.

Investeerimise puhul ongi väga oluline aru saada, kuhu Sa investeerid (välista kõik, millest Sa aru ei saa) ning millised on sellega kaasnevad teenimisvõimalused ja riskid, samuti kulud.

Väärtpaberite (aktsiad, investeerimisfondi (sh võlakirjafondi) osakud) ostmisega ja müümisega kaasnevad kulud – tehingutasu, väärtpaberikonto hooldustasu, fondide puhul igakuine fondi valitsemistasu jne.

Teemakohaseid linke:
Investori ABC
Miks investeerida
Mis on börs?
Raha ajaväärtus
Aktsiatehingute tasude võrdlus