Isiklik SWOT-analüüs on strateegiline planeerimisvahend, millega saab kaardistada isiklikke tugevusi (inglise k. Strengths), nõrkusi (Weaknesses), võimalusi (Opportunities) ja ohte (Threats). SWOTi tõhusus seisneb selle lihtsuses. Harjutuses on abistavad küsimused, mille abil saad enda kohta olulise välja tuua.

Millisel juhul võiksid seda vahendit kasutada?
Kasuta seda meetodit siis, kui vajad isikliku analüüsi tegemiseks struktuuri, millest lähtuda ja suunavaid juhiseid, mida enda kohta välja tuua.

Miks seda kasutada?
Lihtsa ja ülevaatliku struktuuri abil on hõlbus analüüsida, millised on sind toetavad ja takistavad iseloomujooned, omadused, oskused, võimed.

Kuidas kasutada?
Kirjuta vabas vormis igasse kastikesse vastavalt oma tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. Harjutuses on abistavad küsimused, mille abil saad enda kohta olulise välja tuua.
 

Alustan täitmist