IT Kolledžis toimub vastuvõtu infotund 6. juunil kell 16:00, aadressil Raja 4C, Tallinn, auditoorium 316.
Infotund on mõeldud uutele sisseastujatele, kes soovivad õppima tulla IT Kolledži neljale õppekavale: IT-süsteemide administreerimine, IT-süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja Tehnosuhtlus. Vastuvõtt riigieelarvelistele ja riigieelarvevälistele õppekohtadele algab päeva- ja õhtuõppesse 28. juunil 2011.

IT Kolledžis omandatakse kolme aastaga rakenduslik IT-alane kõrgharidus, mis annab head väljavaated tulevase erialase töö leidmiseks. IT Kolledžil on pikaajaline koostöövõrgustik infotehnoloogia ettevõtetega, kus tudengid käivad viimasel semestril praktikal. Ettevõttepraktika kuulub kohustuslikku õppekavasse.
Samuti on IT Kolledžil tugev partnerkõrgkoolide võrgustik. Välispartnerid asuvad rohkem kui kümnes erinevas riigis. IT Kolledži tudengid saavad Erasmus programmi vahendusel minna vahetusüliõpilasena välismaale õppima. Koostöö rahvusvaheliste partneritega võimaldab tudengitel ja õppejõududel osaleda intensiivõppeprogrammides.

Erinevates välisriikides toimuvatel seminaridel saavad tudengid erialast rahvusvahelist kogemust. IT kolledži lõpetajad osalesid eelmisel aastal IT-aladel esmakordselt toimunud EuroSkills kutsemeistrivõistlustel, kus Cisco arvutivõrkude administreerimise erialal saavutas vilistlane Tuuli Zahvatkin pronksi.

Praktilise kutsele orienteeritud rakenduslik kõrgharidus vastab bakalaureuse kraadiga võrdväärsele tasemele. Peale õpinguid saavad IT Kolledži lõpetajad jätkata õpinguid magistriõppes. Kolledžil on partnerluslepingud Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. IT Kolledži tudengid on siiani olnud tööturul kõrgelt hinnatud erialaste oskustega.

IT Kolledžile on antud 21.08.2010 VV määruse nr. 178 „kõrgharidusstandard“ lisa 3 alusel tähtajatu õppe läbiviimise õigus.

IT Kolledžis võtab vastu uusi tudengikandidaate:
28. juuni – 13. juuli 2011 riigieelarvelistele õppekohtadele
28. juuni – 20. juuli 2011 riigieelarvevälistele õppekohtadele
12. - 20. september, ka 17. september 2011 kaugõppe vastuvõtt

IT Kolledžisse on võimalik kandideerida Eesti kõrgkoolide elektroonse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu või tuues sisseastumisdokumendid aadressile Raja 4C, Tallinn. Sisseastumistingimuste ja pingerea moodustamise kohta saab lugeda kolledži veebilehelt http://www.itcollege.ee/sisseastumine .

Eesti Infotehnoloogia Kolledž (EIK) on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse hallatav eraõiguslik rakenduskõrgkool, mis on tegutsenud 11 aastat. IT Kolledžis õpib hetkel päevases, õhtuses ja kaugõppes ligi 800 õppurit.

Vastuvõtu info:
Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppeosakond
Raja 4C, II korrus, 12616 Tallinn
Tel 628 5830
info@itcollege.ee
Skype vastuvott_itcollege
www.itcollege.ee/sisseastumine2011