Nõustamiskomisjon on osa õppenõustamise protsessist, mille käigus selgitatakse välja lapse võimed ja arenguvajadused.  Nõustamiskomisjoni poole pöördumise põhjuseks võib olla soov saada lapsele alushariduse omandamiseks sobiv erirühm, vajadus lükata edasi lapse kooliminek või leida erivajadusega õpilasele põhihariduse omandamiseks võimetekohane õppekava või klass. 

Nõustamiskomisjoni ülesanne on soovituste andmine:

·         sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks;

·         koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;

·         alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.

Nõustamiskomisjonilt soovituse saamiseks tuleb pöörduda esmalt nõustamisele Järvamaa Rajaleidja keskusesse (registreeri nõustamisele 5886 0705). Spetsialistid selgitavad välja lapse vajadused ning juhendavad dokumentide koostamist ja koondamist nõustamiskomisjoni jaoks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele. 

 

Nõustamiskomisjoni kontaktid

Eve Siilak, nõustamiskomisjoni esimees, 511 5598 või üldnumbril 5886 0705.

 

Taotluse esitamine komisjonile

Info taotluse esitamise kohta leiate siit.

 

Nõustamiskomisjoni koosolekute toimumisajad  2017/2018 õa I pooles:

12. september

26. september

31. oktoober

28. november

19. detsember

 

Komisjoni ülesanded ja töökord

Komisjoni ülesannete ja töökorra kohta saate lähemalt lugeda SA Innove veebilehelt

 

Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord-

Õigusakt Riigi Teatajas

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349293