Jobpics on uus piltidel põhinev ametialaste huvide väljaselgitamise töövahend spetsialistidele, kes tegelevad noorte ja täiskasvanute tööhõivealase toetamisega individuaalse või grupitöö kaudu. Jobpics on alternatiivne töövahend tekstipõhistele nõustamisvormidele ja on abiks töös inimestega, kellele erinevatel põhjustel tekstipõhised huvide küsimustikud ei sobi, näiteks õpiraskustega, varasema töökogemuseta või keelebarjääriga inimestele.

Pildikaartidel põhinev töövahend on välja töötatud Norras, kus seda on alates 2009. aastast rakendatud nii koolides, karjäärinõustamiskeskustes, tööturuasutustes kui ka kutserehabilitatsiooni keskustes.

Jobpics põhineb John Hollandi loodud RIASECi süsteemil, mis on üks tunnustatud teooria inimeste huvide ja ametite uurimisel ja tuvastamisel. RIASECi süsteem jagab huvid kuude kategooriasse:
• praktiline (R)
• uuriv (I)
• loominguline (A)
• sotsiaalne (S)
• ettevõtlik (E)
• harjumuspärane (C)
Iga ameti jaoks on moodustatud kahetäheline kood, mis seda kõige paremini iseloomustab, näiteks aednik RC, arst IS, keraamik AR jne.

Jobpicsi kohver koosneb 183-st ameteid tutvustavast pildikaardist ja kajastab kokku rohkem kui 600 ametit. Jobpicsi pildid on tehtud Eestis, arvestades kohalikku tööturgu ja ameteid. Töövahend võimaldab väga loovat kasutust nii karjäärinõustamise abivahendina kui ka lihtsalt ametite tutvustamisel või selgitamisel erinevatele sihtrühmadele.

2013. a suvel said 18 SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse partnerkeskust Jobpicsi kohvri ja läbisid selle kasutamise koolituse. Jobpicsi ametlik esindaja Eestis on Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, kus erinevad spetsialistid töövahendit iga päev aktiivselt kasutavad.

Loe rohkem ja vaata tutvustavaid videoid aadressil www.astangu.ee.

  Keiu Talve, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, EQUASS esindaja Eestis