Juhend on koostatud täiskasvanud keeleõppijatele pärast keelekursuse lõpetamist omandatud eesti keele oskuse säilitamiseks ja omal käel õpingute jätkamiseks. Uuringud näitavad, et mitut keelt valdavatel inimestel on parem elukvaliteet, parem mälu, vähem depressiooni, vanemas eas vähem dementsus jm probleeme. 

 

Juhend sisaldab praktilisi näpunäiteid iseseisva keeleõppe kavandamiseks, motivatsiooni hoidmiseks ja tõhusamaks õppimisvõimaluste kasutamiseks. Siiski leiab siit mõtteid, praktilisi ideid iseseisvaks keeleõppeks ka teistes keeltes. 

Juhend on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" tegevuse „Avaliku sektori töötajate keeleõpe“ raames.

Lae alla juhend, mille abil kavandada iseseisvat keeleõpet, luua suhtlemisvõimalused, teha iseseisbat tööd, korrata õpitut, rakendada seda praktikas.