2009. aasta kevadel alustas karjääriteenuste arendustegevusega kodulehe töörühm, kuhu kuuluvad Tartumaa, Valgamaa, Hiiu- ja Saaremaa karjäärispetsialistid. Ühiste arutelude käigus töötati välja juhtnöörid karjääriteenuseid pakkuva keskuse kodulehe arendamiseks.

Koostatud materjal koosneb kolmest osast. Alustuseks antakse ülevaade hea kodulehe põhialustest, s.t. millele pöörata tähelepanu lehe loomisel, et lõpptulemusena oleks keskuse lehel selge struktuur, läbimõeldud välimus ning asjakohane sisu. Teises osas esitatakse põhialustest tulenevalt miinimumnõuded, millele selge ja sisukas koduleht peaks vastama. Kolmas osa sisaldab loetelu kriteeriumitest, mis on abiks kodulehe hindamisel ja vajalike arengusuundade kindlaks tegemisel.

Novembris toimusid kodulehe arendamise teemalised infopäevad maakondlikele teavitamis- ja nõustamiskeskustele. Kokkusaamistel tutvuti juhtnööridega ning hinnati keskuste kodulehtede sisu ja ülesehitust. Aasta lõpus on mitmed kodulehed läbimas värskenduskuuri ning valminud juhendmaterjali kaasabil saavad karjääriteenuseid pakkuvate keskuste kodulehed ühtlasema infosisu ning selgema struktuuri.