Leonardo da Vinci programmi toel toimiva üle-euroopalise ACADEMIA võrgustiku eesmärgiks on anda karjääriteenuseid pakkuvatele spetsialistidele võimalus tutvuda nende teenuste arengutega teistes Euroopa riikides, täiendada oma erialaseid teadmisi ning aidata seeläbi kaasa karjääriteenuste kvaliteedi tõstmisele oma koduriigis.

ACADEMIA eestvedajaks Eestis on Karjäärinõustamise Teabekeskus. Tänavuse 18 kandidaadi seast välja valitud 8 osalejal on võimalus nädal aega kestva lähetuse käigus ja erinevaid riike esindavate spetsialistide ringis tutvuda Iirimaa, Taani, Soome või Norra karjääriteenuste süsteemidega, teenuseosutajate väljaõppe jt teemadega. Oma muljetest ja kogetust räägivad nad kõigile huvilistele juuni 2.nädalal Eestis toimuva rahvusvahelist vaba liikumist käsitleva konverentsi raames.

Mai 1. nädalal on aga Eestisse õppevisiidile oodata 10 karjääriteenuste spetsialisti Hispaaniast, Iirimaalt, Inglismaalt, Prantsusmaalt ja Šotimaalt.

Täpsema info ACADEMIA ja konverentsi kohta leiate Teabekeskuse kodulehel www.innove.ee/teabekeskus