Karjäärispetsialistide poolt pakutavad teenused - karjäärimenüü

 

Kontakt: 

Ülle Soonik - karjäärinõustaja ylle.soonik@rajaleidja.ee, 55885 3655

Kati Vaht - karjääriinfo spetsialist, kati.vaht@rajaleidja.ee, 5885 3616