Detsembri alguses tuleb Viljandimaal juba kolmandat korda kokku Karjääri Löögigrupp, kelle südameasjaks on karjääriplaneerimise alase tegevuse arendamine Viljandimaal.


Liina Valt, Viljandimaa Noortekeskuse Teabe- ja Nõustamiskeskus

Löögigrupi suurimaks ja üllaimaks eesmärgiks on see, et noored oleksid võimelised tegema kaalutletud ja sobilikke õppimis- ja töövalikuid.

Senini on süsteemne tegevus maakonnas puudunud, karjääriplaneerimisalane töö on minimaalne: on koole, kus seda teeb psühholoog; on koole, kes tellivad igal aastal maakondlikku nõustaja lõpuklassidele teste ja tagasisidet tegema; on koole, kus aeg-ajalt “ärkab” mõni aktiivne klassijuhataja; aga on ka selliseid koole, kus karjääriteemat üldse ei käsitleta.

Sellist killustatud olukorda on löögigrupp võtnud nõuks muuta: oleme kirjutanud artikli maakondlikku ajalehte
ning esinenud maakonna koolide direktorite ees üleskutsega tähtsustada rohkem karjääriplaneerimist ja kutsesuunitlustööd. Kogume koolidest kontaktisikuid — karjäärikoordinaatoreid — ja koostame tegevuskava, et alustada järgmisest aastast koostöövõrgustiku ja piirkondliku karjääriteenuste süsteemi ehitamisega, koordinaatorite infopäevade ja võimalusel ka koolitusega.

Löögigrupi eesotsas on Matti Orav (Valuoja Põhikool) ja Liina Valt. Löögigrupi liikmeteks on peamiselt koolitöötajad — psühholoogid Hille Krusberg, Raili Toikka-Tamm ja Ave Rohtla-Alp, sotsiaalpedagoogid Kristiina Tropp ja Heddy Uustal. Kuid ka kohalike omavalitsuste esindajad Riina Tootsi (Viljandi Maavalitsus) ja Tiivi Tiido (Viljandi Linnavalitsus) on ilmutanud huvi karjääritemaatika arendamise vastu.

Nagu tegijail ikka, on meilgi ette tulnud raskusi. Üsna keeruline on murda ühe-kahe kohtumisega aastatega kinnistunud mõttemalli sellest, mida noorele edukaks valikute tegemiseks vaja on, sellest, et minimaalne ei ole alati parim ning ka sellest, et esialgsed raskused toovad tegelikult hiljem kaasa palju tõhusama ja kergema töö. Kuid raskused ongi olemas selleks, et neid ületataks ning kuidas oleks seda lihtsam teha, kui mitte kõik koos. Niimoodi liidame oma tugevused, kompenseerime nõrkusi ning motiveerime üksteist ja kuigi kõigil on tänapäevases ühiskonnas meeletult kiire, siis kaks tundi kuus on kõik nõus ohverdama selleks, et ehk mõne aja pärast juba mägesid liigutada.

Karjääri Löögigrupp on avatud uutele ideedele ja mõtetele, küsimusi ja kommentaare võib saata aadressile: liina@vanker.ee