Heidi Eskor-Kiviloo
"Aken tulevikku" projektijuht
Junior Achievementi Arengufond

10.–12. augustini toimus Vormsi saarel lastekodude noortele karjääriplaneerimisalane suvekool.

Osavõtjad
Koolitusest võtsid osa kakskümmend viis noort Tartu Kristlikust Noortekodust, SOS Lastekülast ja Noortekodust, Pärnu lastekodust, Tilsi, Palivere ja Kuressaare lastekodust. Suvekool korraldati Junior Achievementi arengufondi projekti “Aken tulevikku” raames.

Suvekoolil toimunust
Kolme päeva jooksul tegeleti erinevates töötubades enda testimise, tööle kandideerimise dokumentide ettevalmistamise ja tööintervjuu läbimängimisega. Kuulati ka lühemaid ettekandeid teemadel “Tööotsimise meetodid”, “Tööturu trendid” ja “Teadlik valik on eduka karjääri eelduseks”. Seminare juhendasid Tartu Ülikooli karjääriteenistuse spetsialistid Kadrin Kergand ja Margit Tago ning Tartu Kutsehariduskeskuse nõustaja Signe Reppo.

“Aken tulevikku”
2002.–2003. aastal toimus Junior Achievementi arengufondi initsiatiivil projekt “Aken tulevikku”. Selle raames koolitati 110 lastekodude ja turvakodude kasvatajat ning sotsiaaltöötajat selles, kuidas aidata oma kasvandikel iseseisvas elus ühiskonnaga paremini suhestuda ja hakkama saada. Lisaks personali koolitustele osalesid lapsed mitmetes neile suunatud alaprogrammides: õpilasfirmadega Teeviidal, jõululaadal Riias ning üle-Euroopalisel õpilasfirmade laadal Šveitsis. 9–11-aastased võtsid arvukalt osa laagrist “Mina, loodus ja ühiskond”, gümnaasiumiealised aga laagrist “Säästev ja edukas tulevikujuht”.

Projekt lõpeb novembris, mil osaletakse töövarjupäeval “varjudena” ning 28.–30. novembrini Tallinnas toimuval rahvusvahelisel õpilaskonverentsil “Võrdsed võimalused karjääri edendamiseks”.