4. – 5. veebruaril 2004 korraldas Karjäärinõustamise Teabekeskus Haapsalus II Talvekooli tööhõive ja haridussektori karjäärinõustajatele. Seminari esimene päev oli suunatud eelkõige mõlema sektori uudiste ja info vahetusele, ettekannetega esinesid Merike Mändla (HTM), Ardo Rohtla (ENTK), Mare Juske (TTA) jpt. Talvekooli teisel päeval tutvustasid Mari Saari (Tartu Kriisiabi- ja Nõustamiskeskus) ja Merike Sassi (Tartu Kutsehariduskeskus) kutsesuunitlustöö läbiviimiseks mõeldud grupitööde kogumikke (vt. uued trükised ).