Otsuseid aastakoosolekult
Mirjam Lindpere, Piret Jamnes

31. mail toimus Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonna majas Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) aastakoosolek.

Vaatasime üle eelmise aasta tähtsamad sündmused ja kogemused kutseeksamitelt, tegime plaane järgmiseks aastaks. Praeguse seisuga on karjäärinõustaja kutseeksami sooritanud 16 nõustajat, järgmisel aastal loodame alustada kutseeksamitega ka karjääriinfo spetsialistidele ja kooli karjäärikoordinaatoritele.

Külastasime Tartu Ülikooli uut karjääri- ja nõustamiskeskust ning tutvusime sealsete nõustamisteenustega. Vaatasime dokumentaalset tööotsimise õppefilmi „Spikker“ ja arutlesime selle kasutamise võimalust oma klientide nõustamisel.

Arutasime ka ühingu aktiivsemat kaasalöömist karjääriteenuste arendamisse ning vastava poliitika kujundamisse riiklikul tasandil. Moodustasime selleks eraldi töörühma, kes sõnastab ühingu nägemuse karjääriteenuste arenguvajadustest.

Töörühma kuuluvad Mare Juske, Merike Sassi, Piret Jamnes, Kaire Savisaar, Signe Reppo, Lana Randaru, Kulla Naaber. Töörühm koostab ajavahemikus juuni-august 2007 kirja, mis saadetakse ministeeriumidele varasügisel.


Akrediteerimiskeemi projekt
Kristina Orion

Eelmisel kevadel otsustas KNÜ osaleda välispartnerina üle-euroopalise karjäärinõustajate akrediteerimisskeemi väljatöötamise projektis. Nüüd on projekti tegevused tasapisi alanud.

KNÜ on võtnud endale kohustuse testida 10 praktiku peal akrediteerimiskeemi, mis projekti raames välja töötatakse ning koguda tagasisidet kolmelt karjäärinõustamise valdkonna rahastajalt Eestis. Väljaarendatava skeemi eripära seisneb selles, et hindamine toimub kompetentsipõhiselt, st kompetentside omandamise käiku ei arvestata.

Projekt hõlmab 40 Euroopa organisatsiooni/assotsiatsiooni ja seda arendatakse koostöös Euroopa Komisjoni ning IAEVG-ga. Rohkem teavet projekti kohta saab eas@corep.it (inglise keeles). Kindlasti hoiame ka kõiki Karjäärituule lugejaid projekti käiguga kursis.

KNÜ koduleht www.kny.ee