21. septembril 2004. a. otsustati moodustada Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) karjäärinõustamise töörühm, mille eesmärgiks on käesoleva aasta 20. detsembriks:

  1. Määratleda HTM-i ja tema haldusala vajadused, eesmärgid ja vajalikud tegevused karjäärinõustamise süsteemi arendamisel ministeeriumi haldusalas;
  2. Kirjeldada tulenevalt p. 1 nimetatud määratlustest HTM-s, tema hallatavates asutustes ning karjäärinõustamise valdkonnas ministeeriumi poolt rahastatavates asutustes vajalik töömaht ning inimressurss seatud eesmärkide saavutamiseks.
  3. Määratleda HTM-i seisukohad karjäärinõustamise süsteemi (sh väljapoole HTM haldusala jääva) arendamise ja koordineerimise põhimõtete ja mudelite osas.
     


HTM karjäärinõustamise töörühma on kutsutud osalema ministeeriumi üldharidusosakonna, kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna, kõrghariduse talituse, tõukefondide talituse, noorteosakonna, Eesti Noorsootöö Keskuse, Riikliku Eksami ja Kvalifikatsioonikeskuse ja SA Innove esindajad.