Türi Gümnaasium jätkas karjääriõppes juba sissetallatud rada – valikainet õpetame 11. klassis 8 aastat. 2005. aastal ühinesime karjääriteenuste süsteemi arendamise projektiga ja saime pilootkooliks.


Sirli Kriisa, Türi Gümnaasiumi karjäärikoordinaator

Täna kokkuvõtteid tehes võime tõdeda, et projekt on olnud meie jaoks edukas.

Projekti ajal on toimunud toredaid kärjääriplaneerimise- ja kutsevalikualaseid üritusi:
 

  • kohtumine kooli vilistlase, Euroopa Komisjoni väike- ja keskettevõtluse direktori Maive Rutega, kes pani noortele südamele, et kui on tahtmine midagi saavutada, siis tuleb õppida kogu elu;
  • roadshow Eesti Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liidu teabepäeval: ettevõtjate ja ülikoolide ühisprojekt, kus anti ülevaade tööjõuturu olukorrast ning hariduse ja karjääri perspektiividest infotehnoloogia ja kommunikatsiooni sektoris;
  • karjääripäeval kohtusid 9. - 12. klasside õpilased Tööturuameti Järvamaa osakonna, Kesk-Eesti Noortekeskuse ja Tartu Ülikooli esindajatega, kooli psühholoog rääkis noorte hulgas valitsevatest müütidest elukutsete valikul, näitusel Minu tulevane töö osales 105 õpilast kõigist kooliastmetest;
  • lapsevanemate ja õpilaste ümarlauad lõpuklassides, kus vestlesime edasiõppimisvõimalustest;
  • palju kohtumisi algklassides erinevate elukutsete esindajatega, töövarjupäev 11. klassi õpilastele jne.

Need ettevõtmised ei ole midagi uut ja tundmatut projektikoolidele. Kokkusaamistel pilootkoolide esindajatega on tore oma kogemusi vahetada ja saada uusi ideid!

Projekti tulemusena peame kõige tähtsamaks kogu karjääriõppe süsteemsemaks muutumist.