Rääkides karjääriõppest koolis, peame esmalt küsima, millised on üldse ootused koolile. Kooli üks olulisemaid ülesandeid on noorte inimeste eluks ettevalmistamine. Tööalane tegevus (karjäär) on iga inimese elus tähtsal kohal, järelikult peab kool selleks ka ette valmistama. Tööalane karjäär ja selle kujundamine on õppekava läbiv teema.


Jaan Reinson, Tartu Descartes'i Lütseumi direktor

Maailm meie ümber muutub üha kiiremini. Pidevalt muutub ka tööjõuturg. Elukutsed kaovad ja nende aseme tekivad uued. Seejuures on konkreetseid muutusi raske või suisa võimatu ette ennustada. Siit tuleneb, et valmisolek muutusteks on kujunemas üheks olulisemaks kutseoskuseks.

Seega on karjääriõppes oluline olla pidevalt kursis kõige uuega, viimaste muutuste ja võimalike tulevikuprognoosidega.

Siit jõuame vajaduseni omada koolis inimest, kes suudaks kõige sellega kursis olla, tegevusi läbi viia ning koordineerida. Pole eriti mõeldav, et eelpool toodut saaks hästi teha muu (põhi)töö kõrvalt. Vaja on inimesi, kellele karjääriõppega tegelemine olekski põhitööks, vaja on karjäärikoordinaatoreid. On täiesti ilmne, et karjäärikoordinaatori ametikoht peaks olema igas koolis. Uue ametikoha loomisega kaasneb loomulikult vajadus seda finantseerida. Suurim kulu on siin mõistagi palgakulu.

Karjääriõpet ei saa ega tohi kindlasti läbi viia ainult koolitunnis ja koolimaja seinte vahel. Vajalikud on nii õppekäigud erinevatesse ettevõtetesse ja asutustesse kui ka erinevad praktilised tegevused. Nendegi tegevuste jaoks on vaja rahalisi vahendeid. Kust peaksid need vahendid tulema? Kes peaks neid koolidele eraldama? On üsna loomulik, et samadest allikatest, kust muudki koolide põhitegevusteks ettenähtud vahendid. See tähendab riigi- või kohalike omavalitsuste eelarvetest. Lisaks oleks hea teatava fondi vms olemasolu, kust saaks vahendeid taotleda projektipõhiselt. Sellise fondi asutajateks võiksid olla riik, ettevõtted, organisatsioonid ja teised asjahuvilised, sh. eraisikud. Fondi toetamine oleks tõeline investeering tulevikku. Väga kasulik investeering, seejuures.