Karjääriõppe edendamisel on SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskusel partnerkoolide võrgustik. Neid Eesti eri piirkondades paiknevaid missioonitundega üldhariduskoole on kokku 52.

Käesoleva õppeaasta alguses laienes karjääriõpet edendavate koolide koostöövõrgustik – lisandus 30 kooli. Selleks et koostöövõrgustikus kaasa lüüa, peab koolis töötama karjäärikoordinaator, kelle koormus on vähemalt 0,2 kohta. 2013. aasta esimesel poolel on nende koolide karjäärikoordinaatoritel võimalus osaleda karjäärikoordinaatori baaskoolitusel.

Koolide nimekirjad on SA Innove kodulehel innove.ee/koolide-koostoovorgustik.

Tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine” raames.

Mare Lehtsalu, SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskuse karjääriõppe juhtivspetsialist