SA Innove karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus pöördus oma partnerkoolide poole ning palus karjäärikoordinaatoritel jagada oma kõige põnevamat kogemust seoses karjääriõppe korraldamisega oma koolis. 

Karoliina Tõnisson, Tallinna Järveotsa gümnaasiumi karjäärikoordinaator:

"Kõige põnevam kogemus on ilmselt veel alles ees, kuna karjäärikoordinaator olen olnud alles nõnda lühikest aega. Ent siiski. Üks põnev kogemus oli motivatsioonikirja koostamine, et ühineda pilootkoolide võrgustikuga (selleks tuli suhelda ja arutleda kolleegidega ning lähedastega).

Teine kogemus oli hoopis teist laadi, ent samas väga tähtis:

·         oma kooli õpetajatele läbi viidud koolitus/grupitöö, mis hõlmas karjääriõppe tutvustamist,

·         oma kooli jaoks sobivama tegevuse valimist ning elukestva õppe ja karjääriplaneerimise teema käsitlemist ainetundides läbiva teemana.

Kõige tähtsamaks pean aga õpilaste tagasisidet. Mõned nopped neist:

·         „Ootan põnevusega kevadel toimuvat konverentsi,” vastas töövarjupäevalt saabunud õpilane.

·         „Ega te ometi haigeks hakka jääma? Homme on ju karjääriõpetuse tund, üks parimaid tunde maailmas,” vastas 8. klassi õpilane.

Mõned väga põnevad kogemused pean aga enda teada jätma, kuna kõike ei saa ega tohi karjäärikoordinaator välja lobisedagi."

Raili Vahermägi, Tallinna Mustamäe gümnaasiumi karjäärikoordinaator:

"Minu põnevaim kogemus on olnud abiturientide töövarjupäev. –See on põnev ettevõtmine, tõhus ja motiveeriv praktiline vaheldus akadeemilisele õppetööle. 

Õpilaste eelistused ja vajadused uuritud ning juhtkonnalt luba saadud, asusin looma kontakte ettevõtete ja ametiasutustega. Kogesin ääretult palju vastutulelikkust ja abivalmidust, toetust meie kooli ettevõtmisele ning valmisolekut noortele oma elukutset töövarjupäeva kaudu tutvustada. Rõõmsaks teeb teadmine, et nii mõnelegi noorele tehti pärast töövarjupäeva tööpakkumine ning mõni noor hakkas hoopis tõsisemalt suhtuma riigieksami ainesse, et pääseda õppima tõeliselt huvipakkuvat eriala. Sel sügisel kutsus Põhja prefektuur meie õpilasi omaalgatuslikult politsei- ja piirivalve tööga tutvuma. Ma olen väga tänulik ettevõtetele ja asutustele, kes noorte silmaringi sellisel moel avardasid! Suurimaks boonuseks on muidugi see, kui töötajad usaldavad noori üht-teist ka ise proovima ja katsetama.

Eelmisel aastal jagasid õpilased pärast töövarjupäeva tunnis muljeid ja uusi teadmisi. Ühest koolitunnist ei piisanud kõigi ärakuulamiseks. Nende silmad särasid kogemustest ja põnevatest teadmistest, mida nad sellest päevast kaasa said! Töövarjupäev andis õpilasele nii erialavalikuks kui ka edasiõppimiseks palju motivatsiooni ja kindlustunnet. Kiidusõnu kuulsin ka suurepäraste töökollektiivide kohta – noored tundsid, et nad olid oodatud ning nendega tegeleti rohkemgi veel, kui nad ise või mina oleks osanud loota.

Tänan koostööpartnereid, et andsite noortele midagi väga väärtuslikku õpikuteooria kõrvale! Õpilaste säravad silmad ja positiivne tagasiside oli ja on väärtus omaette!"

Anne Martis, Laupa põhikooli karjäärikoordinaator: 

"Minu parimad mälestused karjääriõppest on seotud tunniväliste sündmuste korraldamisega.

Esiteks oleme järjest parandanud meeskonnatööd teiste õpetajatega. Kui algul oligi nurinat, et jälle vist üks uus kampaania, siis nüüd mõtleme koos sündmusi välja. Kolmandat aastat on hästi õnnestunud mardilaat, mis on seotud nii majandustarkuste, ametite tutvustamise kui ka heategevusega. Iga-aastaseks on saanud tööteemalised joonistus- ja fotonäitused. Veerandi viimased päevad on kujunenud külalistega projektipäevadeks, kus jagub tegemist tervele kooliperele.

Juba esimesel aastal saatsime oma üheksandikud töövarjupäevale. See on jäänud oodatud päevaks siiani. Meeldiv on see, et kusagil pole lastele ära öeldud ning õpilased on saanud varjutada igasuguseid inimesi, müüjatest meditsiiniõdede, raudteeparandajate ja „Aktuaalse kaamera” reporterini välja. Päeva kokkuvõtte oleme alati sidunud mõne muu ainega – viinud läbi esitluse, seminari või kirjutanud ühise blogi.

Olen avastanud kooli vilistlased. Hea meelega on nad aidanud korraldada karjääripäevi ja võtnud õpilasi vastu oma töökohtades."