Karjääripäev Lääne-Harjumaa gümnaasiumite lõpuklassidele Keila Koolis.

www.keilanoortekeskus.ee/noorteinfo